Analiz Ücretleri

Fakültemiz döner sermayesi gelir getirici faaliyetlerine ait (analiz, tahlil, ölçüm, danışmanlık, eğitim, proje vb.) 2023 yılı fiyat listesi

Kimya Analiz Ücreti

İstatistik Analiz Ücreti

Fizik Analiz Ücreti